Okuma süresi0 saniye

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileri; yasaklara uyuyor, virüse yakalanma endişesi taşıyor, gelecek kaygısı yaşıyor, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının bozulduğunu ifade ederek, yüz yüze eğitimi tercih ediyor
Koronavirüs salgını tüm toplumu etkiliyor. Peki üniversiteli nasıl etkileniyor? Pandemi yüzünden eğitim sistemi uzaktan olurken, öğrenciler bu durumdan nasıl etkilendi? İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Leyla İşbilen Yücel yaptığı araştırmada üniversitelinin pandemiden nasıl etkilendiğini araştırdı. 
“Covid-19 Pandemisinin İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Olanakları ve Tercihleri Üzerindeki Etkilerinin Konjoint Analizi ile Araştırılması” başlıklı çalışmada, pandeminin, öğrencilerin eğitim olanakları ve tercihlerinde herhangi bir değişikliğe neden olup olmadığı ve bu süreçte yaşadıkları ve beklentileri incelendi. pervinkaplancom haberine göre araştırmaya 521 öğrenci katıldı. 

Öğrencilerin yarısı endişe taşıyor

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 48.3’ü Covid-19 virüsüne yakalanma endişesi taşıyor. Bu endişe kadın öğrencilerde daha yüksek. Virüse yakalanmaktan çok korktuğunu ifade eden kadın öğrencilerin oranı yüzde 75 iken, erkek öğrencilerde bu oran yüzde 25. 
Covid-19 virüsüne yakalansa bile ayakta ve hafif atlatacağını düşünenlerin oranı yüzde 18.4.  Çok ağır atlatacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 7.5’tir. yüzde 32.6’sının ise herhangi bir fikri yok.

Öğrenciler büyük oranda kurallara uyuyor


Öğrencilerin yüzde 81’isosyal mesafe, dışarı çıkma yasakları, hijyen gibi pandemi kurallarına uyuyor. Kurallara harfiyen uyduğunu söyleyenlerin oranı kadın öğrencilerin oranı yüzde 71.8 iken, erkek öğrencilerde yüzde 28.2. Öğrencilerin yüzde 10.4’ü Covid-19 geçirmiş durumda. Kendisi dışında çekirdek ailesinde Covid-19 geçirenlerin oranı yüzde 32.8’dir. Covid-19 nedeniyle çekirdek ailesinden kayıp yaşayanların oranı yüzde 0.8. 
Pandeminin fiziksel sağlığını olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 68.1, ruhsal sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 80.7. Kadın öğrenciler için bu oran yüzde 65.1 iken, erkek öğrencilerde yüzde 34.9. Pandeminin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade edenler yüz yüze eğitimi tercih ederken, olumsuz etkilenmeyenler uzaktan eğitimin devam etmesini istemekte.

En büyük kaygıları iş bulma

Pandemi sürecini verimli geçirdiğini, ertelediği ne varsa gerçekleştirebilme imkanı bulduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 19.4. Üniversite eğitim hayatlarının önemli bir kısmının pandemiye denk gelmesinin, ileride iş başvurusu yaparken olumsuz bir etki yaratacağını düşünenlerin oranı yüzde 69.2. 

Öğrenciler sosyalleşmek İstiyor

Eskisi gibi sosyalleşmek için sabırsızlıkla bekleyenlerin oranı yüzde 78.1. Bu oran 1.sınıf öğrencilerinde daha yüksek, son sınıfa doğru ise bu istek azalıyor. Pandemi bitse bile eskisi gibi davranamayacağını, arkadaşlarına sarılıp tokalaşamayacak olanların oranı yüzde 27.8. Yüzde 44.7’si eski alışkanlıklarına kolayca dönebileceklerini söylüyor.

Büyük bir oranı aşıya güveniyor

Öğrencilere, aşıya güvenip güvenmedikleri, aşılanma sırası gelirse nasıl bir tutum sergileyecekleri de soruldu. Yüzde 42.8’inin aşıya güvendiği, yüzde 26.5’inin kararsız olduğu, yüzde 30.8’inin ise aşı hakkında olumsuz düşündükleri dile getiriyor. Bugün imkân verilse, aşı olmayacak olanların oranı 26.3.

Yüz yüze öğretim istiyorlar


Oluşturulan eğitim olanakları kombinasyonları içinde en çok tercih edilen model, 9:00-17:00 saatleri arasında ve tamamen yüz yüze eğitim modeli. Uzaktan eğitime geçildiği günden bugüne kadar geçen sürede, her türlü teknolojik imkana sahip olan öğrencilerin oranı yüzde 50.3. İlk zamanlarda bazı eksikleri olan fakat sonradan bu eksikleri gidermiş olanların oranı yüzde 31.1. Halen teknolojik imkansızlıklar yaşayarak ders takibinde zorlananların oranı yüzde 18.2. Hiç internet erişimi olmayanların oranı ise yüzde 0.4.

Öğrencilerin yarısının aile geliri 5 bin liranın altında

Öğrencilerin yüzde 49.1’inin aylık hane geliri 5 bin liradan az, yüzde 39.3’ünün geliri 5.001-10.000 arasında. Pandemi nedeniyle ailesinde iş kaybına uğrayanların oranı yüzde 19. yüzde 11.7’sine ise işten çıkarma olmaksızın ücretsiz izin verilmiş. 
Öğrencilerin pandemi süresince en yoğun olarak ikamet etmekte olduğu ilk üç il; yüzde 66.8 oranında İstanbul, yüzde 6 oranında İzmit ve yüzde 4 oranında Bursa. (Kısa Dalga)